Internetová reklama

Penetrace internetu v ČR rychle postupuje. 7 z 10 lidí internet používá, čím mladší cílová skupina tím je penetrace vyšší. Průměrný uživatel tráví na internetu asi 30 hodin měsíčně a průměrný počet návštěvníků měsíčně se blíží k 6 milionům lidí z ČR.

Největší výhodou internetové reklamy je její interaktivita a to, že všechny aktivity v digitálním prostředí, mohou poskytovat okamžitou zpětnou vazbu.Každý akce může být zaznamenána, měřena analyzována a vyhodnocena. Lidí sice nežijí své celé životy na internetu, jak se nás občas někdo snaž přesvědčit, dělají tam ale hodně věcí, které korelují s jejich aktivitou v době, kdy na internetu nejsou. Zejména možnost měření, přesné analýzy a predikce udělala z internetové reklamy nejrychleji rostoucí mediatyp.

Cena internetové reklamy

Ceník naleznete ve stránce Ceníky.

Obecně lze placení za reklamu dělit na platbu za zobrazení reklamy (CPT), za časové období (většinou den nebo týden) a placení za prokliky (PPC). Někdy je možné, aby zadavatel platil za činnost, kterou uživatel vykoná (po prokliku reklamy) na jeho stránkách. Tento způsob platby za reklamu nazývá PPA (pay per action) a spadá do něj i veškerý affiliate marketing.

Formáty

  • Bannery různých velikostí, které mohou obsahovat, kromě obrázku, i animaci či video. Populární je i branding, kdy se bannery začlení přirozeně do designu web stránky.
  • Search Engine Marketing, využívá potenciálu vyhledávačů (např. Google). Patří sem optimalizace pro vyhledávače (tzv. SEO), kdy se snažíme ovlivnit přirozené/organické výsledky hledání a PPC systémy umožňující (na aukční bázi) kupovat reklamu na základě zadaných klíčových slov.
  • Příspěvky na sociálních sítích, jsou fenomén posledních let jsou sociální sítě. V české republice zejména Facebook, ale i Twitter, Instagram či Linkedin a další.
  • PR články, jsou určitou formou organického obsahu s reklamním zaměřením.
  • E-mailing (či direct marketing) je množina technik, která využívá pro sdělení e-mail. Její efekt je odvislý od kvality databáze, na kterou se zasílá i na kreativitě.

Kontakt pro mediální agentury

Andrea Metelková